Smoltsesongen våren 2022 er avsluttet.

Vårens smoltleveringer startet 1. mars og siste last ble levert 20. mars. Sesongen har vært kort og intensiv. Det er en utfordring å alt til å klaffe, det er ikke alltid like lett å vite når brønnbåtene kommer. Med stor innsats far mange så har smolten kommet i sjøen til rett tid. Fiskeanlegget takker alle […]

Helene har begynt i jobben som biologiansvarlig.

Helene er har begynt å jobbe som biologiansvarlig ved Sævareid Fiskeanlegg. Hun hadde en praksisperioden ved fiskeanlegget da hun var TAF-lærling. Det ga tydeligvis mersmak. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.

Ailin har bestått fagprøven med glans.

Til sommeren avslutter Ailin som TAF-elev ved Fusa vgs. Da har hun vært på hos oss på Sævareid i 4 år. I går avla hun fagprøven som hun bestod med glans så nå er hun driftsoperatør i akvakultur. Gratulerer så mye!

Arbeidet i Drageidkanalen er avsluttet

I 2019 og 2020 ble det gjennomført arbeider i Drageidkanalen. Høsten 2019 ble det fjernet løsmasser fra den sørlige delen av kanalen. I 2020 fjernet man større steinblokker fra den østlige bredden av kanalen. Tiltaket med å øke profilen i lenger nord i kanalen ble ikke gjennomført, da det viste seg at dette arbeidet var […]

Ny og større oksygentank på plass

På tirsdag kom Ørjan Orra Transport AS  med den nye oksygentanken vår fra Nippon Gases.  En mobilkran og en kranbil fra Kranringen AS fikk heist tanken på plass på den tilrettelagte betongplata. På neste tirsdag skal den få selskap av den gamle tanken vår som er plassert nede ved brua. Nå blir levering  oksygen enklere […]

Driften på Berlandstveit lagt ned

Sævareid Fiskeanlegg overtok anlegget på Berlandstveit etter Tveitnes Fiskeoppdrett. Lokaliteten ble etter hvert bare benyttet som en avlastningslokalitet til hovedanlegget på Sævareid. De siste årene har det ikke vært fisk i anlegget. Etter over 20 års drift har Sævareid Fiskeanlegg av hensyn til målsetningen om ha en mest mulig bærekraftig produksjon valgt å avvikle aktiviteten […]