Nytt kjemikalielager og utvidelse av filterkapasitet.

Forskaling til av grunnmur til nytt kjemikalielager. I kjelleren er det satt av plass til utvidelse av filterkunmmen på hovedavløpet med to trommelfiltere.

Søk