Previous slide
Next slide

Produksjon

Målet er å produsere landets mest etterspurte produkt, som igjen skaper grunnlag for god kvalitet for produksjon av matfisk i sjø. Bærekraftig produksjon og utvikling har sterkt fokus i hele organisasjonen vår.

Produktet

På Sævareid Fiskeanlegg produseres laksesmolt. Vår hovedleverandør av rogn er Benchmark Genetics Norway. Fra rogninnlegg til levering tar det 9-16 måneder. Smolten leveres normalt i periodene mars-mai og juli-oktober hvert år. Størrelsen varierer fra 100gr til 350gr. All fisk blir vaksinert før levering. Det er vårt mål å levere landets beste smolt som grunnlag for kvalitetsproduksjon av matfisk i sjø.

Vannkvalitet

Nedslagsfeltet til Sævareid Fiskeanlegg er stort, og vannet drenerer ned helt fra Tveitakvittingen på Kvamskogen. Det er ingen forurensende industri i området, og vannet er rent og godt egnet for lakseoppdrett. Store vannmengder gjør at vi kan bruke bortimot dobbelt så mye vann som hele Oslo by. Om vinteren er vannet kaldt, og da brukes varmepumper for å varme opp vannet til 8-14 grader på rogn og yngel.

Sporbarhet

Det er fullstendig sporbarhet i produksjonen og all nødvendig dokumentasjon blir gitt kunder og myndigheter ved behov.

Kvalitet

Sævareid Fiskeanlegg er Global GAP sertifisert.

Klikk for å se større
Klikk for å se større
Rogn fra Salmo Breed
Vaksinering av smolt
Yngel. Den veier bare 0,2gr når vi begynner å fore den.
Brønnbåt laster smolt