Historien AS Sævareid Fiskeanlegg

Kortversjon av Sævareid Fiskanleggs historie.
I 2018 fylte fiskeanlegget 40 år.
Grunnlaget for Sævareid Fiskanlegg sin produksjon er vannet, slik beskrevet i 1870: ”Vandmassene samles fra mange Smaavande i Haalandsdalen, dens kilder kommer fra Egnens Sne- og Høifjelde, lige fra Kvittingen. Dette Vassdrag mangler aldrig Vand” Og her startet Hendrik Fasmer Tresliberi i 1868.

Vel 100 år senere, var Sævareid Karton og Papfabrik historie, og A/S Sævareid Fiskeanlegg ble stiftet 4.11.78. I styret satt 3 kommunale representanter og Magne Bolstad og Reidar Holmefjord. Aksjekapitalen var 400.000 og største eier var Fusa Kommune, Arnfinn Matland, Bolaks og Sigurd Vindenes samt en rekke andre oppdrettere.

De første årene ble det produsert en del yngel, noe regnbue men lite smolt. I 1981 solgte en 45.000 smolt på 30gr til 8 kunder, og med snittpris på kr 11,- .

Det var behov for flere kapitalutvidelser som gradvis endret eierforholdet og la grunnlaget for Familien Holmefjord og Bolaks sin store eierpost. Stolt Sea Farm hadde driftsansvar 1981-87, men gikk etterpå helt ut av selskapet.

Midt på 2000-tallet kom Bremnes, Lingalaks og Tombre inn som aktive eiere.

Arbeidskraften er stort sett lokal, stabil, og har variert fra 5 til 15 årsverk. (ca 21 nå)

Området er blitt gradvis bygget ut. I starten leiet en, men har etter hvert kjøpt hele området. I 1983 ble fallrettighetene kjøpt.

Magnhild og Trygve Holmefjord
Sævareid Pap og Karton 1895
ca 1985
2010
Reidar og Kristina Holmefjord
Sævareid Pap og Karton 1895
2017 (Knut Revne)