AS Sævareid Fiskeanlegg

Innerst i idylliske Sævareidfjorden ligger Sævareid som er et gammelt knutepunkt fra tiden da fjorden og vannene var hovedferdselsåre og hvor fjellbøndene kom roende til kysten. Her har naturkreftene satt sine spor gjennom tidene.

Siden selskapet ble dannet i 1978 har vi vokst og utviklet oss her. Gjennom fokus på kvalitet, bærekraft og historie, produserer vi fortsatt markedets mest etterspurte smolt.

Vi har anlegg på nesten 20.000 kubikkmeter karvolum liggende på land med rikelig av ferskvann fra Skogseidvassdraget. Vannet kan hentes på forskjellige dybder, slik at vi kan unngå ekstreme vanntemperaturer.

Laksen er vekselvarm og utnytter det oppvarmede vannet til å vokse raskere enn i naturen. Dette utnyttes spesielt i yngelfasen.

Smolten som blir produsert ved AS Sævareid Fiskeanlegg, er et moderne anlegg som nytter både gjennomstrømming og RAS-teknologi.

Selskapet er en del av Bolaks-konsernet, og leverer smolt av høy kvalitet til flere aktører. Mer om Bolaks her

gjennom deilig strømmende ferskvann i vårt anlegg
Nå svømmer 1000000 laksebarn

Vestlandskysten

– et perfekt sted for oppdrettsnæring

Innerst i idylliske Sævareidfjorden ligger Sævareid som er et gammelt knutepunkt fra tiden da fjorden og vannene var hovedferdselsåre og hvor fjellbøndene kom roende til kysten. Her har naturkreftene satt sine spor gjennom tidene.

Laksens livssyklus

Den atlantiske laksen er anadrom. Det betyr at den vandrer fra saltvannet i havet til ferskvannet i elver for å formere seg.

Barndommen tilbringes i ferskvann der nærings-
tilgangen er begrenset men oppvekstvilkårene er ganske beskyttet. Laksen gyter ved fallende
temperaturer i oktober-november. Eggene graves
ned i grusen av hunnen. På ettervinteren klekker rogna. Ut kommer plommesekkyngelen.

Vår historie

Grunnlaget for Sævareid Fiskanlegg sin produksjon er vannet, slik beskrevet i 1870: ”Vandmassene samles fra mange Smaavande i Haalandsdalen, dens kilder kommer fra Egnens Sne- og Høifjelde, lige fra Kvittingen. Dette Vassdrag mangler aldrig Vand” Og her startet Hendrik Fasmer Tresliberi i 1868.

Vel 100 år senere, var Sævareid Karton og Papfabrik historie, og A/S Sævareid Fiskeanlegg ble stiftet 4.11.78.