Driften på Berlandstveit lagt ned

Sævareid Fiskeanlegg overtok anlegget på Berlandstveit etter Tveitnes Fiskeoppdrett. Lokaliteten ble etter hvert bare benyttet som en avlastningslokalitet til hovedanlegget på Sævareid.

De siste årene har det ikke vært fisk i anlegget. Etter over 20 års drift har Sævareid Fiskeanlegg av hensyn til målsetningen om ha en mest mulig bærekraftig produksjon valgt å avvikle aktiviteten på lokaliteten. Stålanlegget er fjernet, og vi holder på med det resterende oppryddingsarbeidet. Vi vil takke grunneieren for et godt samarbeid. Grunneieren har planer for alternativ bruk av området.

Søk