Arbeidet i Drageidkanalen er avsluttet

I 2019 og 2020 ble det gjennomført arbeider i Drageidkanalen. Høsten 2019 ble det fjernet løsmasser fra den sørlige delen av kanalen. I 2020 fjernet man større steinblokker fra den østlige bredden av kanalen.

Tiltaket med å øke profilen i lenger nord i kanalen ble ikke gjennomført, da det viste seg at dette arbeidet var mer komplisert enn forutsatt. Flomløpet ble imidlertid utvidet, og det ble lagt opp en voll som skal beskytte huset ved kanalen mot flomskader. Tiltaket har vært et spleiselag mellom Hålandsdalen grunneigearlag og oppdrettsbedriftene i vassdraget. Effekten av tiltaket er at avrenningen fra Skogseivannet er større enn tidligere og at vannstanden i Henagervannet øker litt raskere enn tidligere.

Søk