Joy har blitt pensjonist

Etter mer enn 26 år som røkter ved Sævareid Fiskeanlegg, har Joy valgt å bli pensjonist. Her er Joy fotografert sammen med produksjonsleder Richard, som takker henne for god innsats med ønske om en fin pensjonisttilværelse.
Det var god stemning ved avskjeden.
Søk