To nye røktere fra Hålandsdalen.

Sævareid Fiskeanlegg er så heldige å kunne ansette to dyktige røktere fra Hålandsdalen. Gitle kommer fra Berland og Kari Kristine kommer fra Tombre.

Gitle har jobbet på anlegget tidligere og ønsker nå å komme tilbake til oss på Sævareid.

Kari Krisitine har studert i Nord Norge. Hun har hatt praksis på RAS-anlegg på Færøyene og jobbet både på matfisk og settefiskanlegg. Til tross for sin unge alder har hun erfaring med settefiskproduksjon, da hun tidlig ble introdusert for oppdrettsnæringen.

Vi håper de begge vil utvikle seg videre og vil bidra til at Fiskeanlegget fortsatt følger med i tiden.

Velkommen skal dere være!