Roger har vært ansatt i 25 år.

Roger Rolland startet sin karriere på Sævareid Fiskeanlegg i 1996. Han arbeidet først på teknisk avdeling, men etter hvert fikk han røkteroppgaver. Han har stort sett holdt til på smoltavdelingen Buo, som han også var med å bygge. Dessuten har han tilbragt mye tid i slamhuset med å forbedre ulike varianter av slambehandling. Han har mye av æren for det slambehadlingssystemet som vi har i dag.

Vi takker for 25 års innsats, og vi håper at han fortsatt vil være en del av gjengen på Fiskeanlegget.