Richard Markhus er ansatt som ny produksjonsleder

Richard har mer enn 30 års erfaring i oppdrettsnæringen, der han har jobbet både med settefisk, matfisk og stamfisk. Han har kjenner bedriften og lokalmiljøet godt. Vi ønsker han velkommen med på laget.