Richard Markhus er ansatt som ny produksjonsleder

Richard har mer enn 30 års erfaring i oppdrettsnæringen, der han har jobbet både med settefisk, matfisk og stamfisk. Han har kjenner bedriften og lokalmiljøet godt. Vi ønsker han velkommen med på laget.

Ledig røkterstilling

Vi har ledig stilling som røkter ved AS Sævareid Fiskeanlegg. Sentrale arbeidsoppgaver:• Daglig røkting og stell av rogn, yngel, parr og smolt.• Håndtering av fisk

Les mer »