Oppstart av nytt vannbehandlingsanlegg

Etter iherdig innsats er ozonhuset klart for prøvedrift.
Nytt ozon-anlegg til desinfisering av inntaksvann.

I disse coronatider vet alle hvor viktig det er med smitteforebygging. Smitte- forebygging er viktig for fisken vår, men ikke på grunn av Covid-19. Sævareid Fiskeanlegg har hatt en langsiktig plan med å sikre driften på anlegget ved å desinfisere vannforsyningen. Med det nye har vi kapasitet til å desinfisere 80m3 vann per minutt. Da har vi anledning til å ha fisken i desinfisert vann fram til den er vaksinert.

Det nye vannbehandlingssystemet er utstyrt med trommelfilter for fjerning av partikler , ozongeneratorer for desinfisering og klaring av vannet og UV-lamper for desinfisering.

Søvareid Fiskeanlegg valgte å gjennomføre prosjektet selv på tross av pandemisituasjonen. Det har selvfølgelig dukket opp noen ekstra utfordinger som følge av at Europa har vært i dvale. Vi har klart å komme i mål, selv om det tok litt lenger tid enn vi håpet. Leverandører og underleverandører har stått på for å komme i mål. de har vist en utrolig evne till å finne løsninger på utfordringene. Forsinkelser før også til endringer i produksjonsplanene og mer arbeid for de ansatte.

Jeg vil rette en hjertelig takk til alle sammen! ozonhuset vil ha stor betydning for hvordan vi kan drive produksjonen på.

UV-lamper
Trommelfilter
Ozonhuset