Sprengningsarbeid ved fv549

For å få flyttet oksygentanken på Sævareid Fiskeanlegg, utfører entreprenør Steffen Berge sprengningsarbeider ved fv549 i perioden 21.11.19 til 31.12.19.

Varsling skjer ved pulserende signal fra sirene i 1 minutt, etterfulgt av ett langt kontinuerlig signal etter at slaven har gått av og faren er over. Det vil være utplassert trafikkvakter ved fv 549.

Comments are closed.