Prosjekter

Slambehandlingsanlegg

Fiskeanlegget har de siste årene gjennomført et prosjekt med å forbedre metoden med å håndtere slammet som samles opp fra avløpsvannet til settefiskproduksjonen. Spylevannet fra trommelfiltrene ledes gjennom beltefiltre fra Salsnes Filter. Den ut filtrerte massen blir så videre avvannet i en friksjonstørke fra Fjell Technology som øker tørrstoffinnholdet til over 90%-TS. Slammet er da lagring stabilt. Avvanningsprosessen gjennomføres uten bruk av polymerer. Biproduktet inngår videre i produksjon av biologisk gjødsel.

 

Fiskeanlegget planlegger nytt system for desinfisering av inntaksvannet.  Prosjektet er fortastt på planleggingsstadiet.