Prosjekter

Det pågår hele tiden forskjellige “prosjekter” på Fiskeanlegget.

Det største nå, er bygging av ny resirkuleringsavdeling. Se egen side om den.

NYTT VANNINNTAK: Ble ferdigstilt for snart 1 år siden. Det er nå 2 nye rørinntak rett ovenfor broen ved utløp Henangervatnet. Rørene har diameter på 2 meter og i endene er det en grovsil. Ene inntaket ligger på ca 5 meters dyp, det andre på ca 15 meter.

ADVARSEL: De nye inntakene kan medføre endret strømforhold. Vær oppmerksom på det både om vinteren ved islegging, og om sommeren ved bading/dykking.

 OPPGRADERING AV RENSEANLEGG:

Alt avløpsvannet blir renset. Anlegget er omtrent ferdig, finjusteringer og noen tekniske forbedringer pågår våren 2016