Prosjekter

Det pågår hele tiden forskjellige “prosjekter” på Fiskeanlegget.

I 2018 er hovedvekten på endelig ferdigstillelse av renseanlegg og resirkuleringsavdeling.