Produksjon

20160126_095624

Yngel. Den veier bare 0,2gr når vi begynner å fore den.

Rogninnleggelse.

Rogn fra Salmo Breed

Sævareid

Brønnbåt på veg inn til Sævareid for å hente smolten.

P1080377

Vaksinering av smolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTET. På Sævareid Fiskeanlegg produseres laksesmolt. Fra rogninnlegg til levering tar det 9-16 måneder. Smolten leveres normalt i periodene mars-mai og august-oktober hvert år. Størrelsen varierer fra 100gr til 350gr. Det er vårt mål å levere landets beste smolt som grunnlag for kvalitetsproduksjon av matfisk i sjø. Som eksemplet på sluttprodukt, kan nevnes Salma-laksen.. PRODUKSJONSPRINSIPPER. Utgangspunktet for vår produksjon er innkjøp av høykvalitetsrogn fra Salmo Breed, Bolaks. Bildet viser rogninnleggelse.Rogn fra Salmo Breed

Sævareid bruker ikke sjø i produksjonen. Fisken får i  gjennomstrømmende ferskvann fra Skogseidvassdraget. Den nye avdelingen benytter resirkulering av vannet. Smolten går i store kar som rommer 300-700m3 vann hver. All fisk vaksineres før levering. VANNKVALITET. Nedslagsfeltet til Sævareid Fiskeanlegg er stort, og vannet drenerer ned helt fra Tveitakvittingen på Kvamskogen. Det er ingen forurensende industri i området, og vannet er rent og godt egnet for lakseoppdrett. Store vannmengder gjør at vi kan bruke bortimot dobbelt så mye vann som hele Oslo by. Om vinteren er vannet kaldt, og da brukes varmepumper for å varme opp vannet til 8-14 grader på rogn og yngel.

SPORBARHET. Det er fullstendig sporbarhet i produksjonen og all nødvendig dokumentasjon blir gitt kunder og myndigheter ved behov. Sævareid Fiskeanlegg er Global GAP sertifisert.