Historien. Sævareid fiskeanlegg 40 år i år :)

Reidar og Kristino

Reidar og Kristino Holmefjord

Trygve og Magnhild

Magnhild og Trygve Holmefjord

X_4

2010

Epo til kai. Brønnbåt.1985-86  utbygging_0004

Ca 1985

Sævareid Pap og Karton 1895

Ca 1895

Postkort flyfoto 50-talletIMG_1401Fra sjøSævareid Fiskeanlegg fra luften Foto Knut Revne 27.6.17Sævareid Fiskanleggs historie.- i kortversjon.  2018 fylfiskeanlegget 40 år :)

Grunnlaget for Sævareid Fiskanlegg sin produksjon er vannet, slik beskrevet i 1870: ”Vandmassene samles fra mange Smaavande i Haalandsdalen, dens kilder kommer fra Egnens Sne- og Høifjelde, lige fra Kvittingen. Dette Vassdrag mangler aldrig Vand” Og her startet Hendrik Fasmer Tresliberi i 1868. Vel 100 år senere, var Sævareid Karton og Papfabrik historie, og A/S Sævareid Fiskeanlegg ble stiftet 4.11.78. I styret satt 3 kommunale representanter og Magne Bolstad og Reidar Holmefjord. Aksjekapitalen var 400.000 og største eier var Fusa Kommune, Arnfinn Matland, Bolaks og Sigurd Vindenes samt en rekke andre oppdrettere. De første årene ble det produsert en del yngel, noe regnbue men lite smolt. I 1981 solgte en 45.000 smolt på 30gr til 8 kunder, og med snittpris på kr 11.-

Det var behov for flere kapitalutvidelser som gradvis endret eierforholdet og la grunnlaget for Familien Holmefjord og Bolaks sin store eierpost. Stolt Sea Farm hadde driftsansvar 1981-87, men gikk etterpå helt ut av selskapet. Midt på 2000-tallet kom Bremnes, Lingalaks og Tombre inn som aktive eiere. Daglig leder ved oppstarten var Øyvind Gjernes, deretter Torild Lohne, og så Gustav Folkestad. Arbeidskraften er stort sett lokal, og stabil, og har variert fra 5 til 15 årsverk. (ca 21 nå)

Området er blitt gradvis bygget ut. I starten leiet en, men har etter hvert kjøpt hele området. I 1983 ble fallrettighetene kjøpt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste  bildet her er tatt 2017 av Knut Revne med drone. (nederst)

Sævareid har levert smolt over hele landet. På det meste (i 1986)leverte vi smolt til 83 kunder, totalt 1,2 mill stk, snittvekt 53gr og snittpris 13,90. Vanlig størrelse på vårsmolten nå er 140-200gr, og konsesjonen er på 10 millioner.