Sævareid har utvidet.

Sævareid Fiskeanlegg fra luften Foto Knut Revne 27.6.17

FISKEANLEGGET

Mars 2018: Nå er det meste gjort av den store utbyggingen med ny resirkuleringsavdeling. Der er fisk i alle kar. Og vi skal leverte smolt derfra i mars, og skal levere høsten 2018.   Men fortsatt gjenstår tilpassing og justeringer for å alt slik vi ønsker.

 

Desember 2017: Mesteparten av utbyggingen er nå avsluttet. Litt detaljer skal på plass, og opprydding utendørs, og noe asfaltering før jul.

 

Kontaktperson er Geir Rolland tlf 97 66 78 34 geir@sevareid.no

 

AUGUST 2017

Det pågår fortsatt utbygging på den nye avdelingen som resirkulerer alt vannet. Avdelingen har fått navnet «Fyrkjelen»,- noe folk som har jobbet i fabrikken sikkert vil kjenne igjen :)

Det gjenstår noe arbeid innendørs, og rydding utendørs. Dette vil forhåpentligvis bli ferdig i løpet av noen uker. Vi liker ikke at arbeidet har trukket så i langdrag. Dette er noe vi ikke har rådd med. Og vi beklager den ulempe byggeaktiviteten og trafikken har påført våre naboer.

Nå har vi fisk i ny-anlegget, og første levering fra Fyrkjelen skjer i slutten av uke 35. Levering av høstsmolt fra gamleanlegget er begynt og skjer litt i rykk og napp utover høsten.   JUNI 17: Utbyggingen går mot slutten. Det gjenstår ferdiggjøring av en del innvendig, samt noe murarbeid og oppryddingen utendørs. Dersom en ønsker mer informasjon, kontakt Gustav Folkestad i sommer. Bildet til venstre er tatt 27 juni 17 av den fantastiske dronefotografen Knut Revne. Hvis du klikker på bildet blir det større.

Nedenfor ligger noen eldre oppdateringer.

 

 

 

 

April 2017. STATUS UTBYGGING.20170321_103534

Noe forsinket, er det kommet fisk inn i 3 kar. De vokser og trives og det ser lovende ut. I begynnelsen av april er de 15-20 gram, og planen er at de skal sjøsettes i august. Temperaturen er om lag 14 grader. Vannet resirkuleres, renses og gjenbrukes. Det tas nesten ikke inn nytt vann.

TEKNISK.

Ennå gjenstår ferdiggjøring av en del kar med tilhørende systemer. Arbeidet pågår for fullt, men vi regner med at i løpet av mai/begynnelsen av juni skal det meste av hall og utstyr være ferdig. Vi skal også klargjøre en sorterings og vaksineringsavdeling, og nye kontorer, lunchrom, garderober og inngangsparti.

Det pågår lydisolering av en del støykilder. Så skal det ryddes opp og asfalteres litt. Langs sjøsiden skal det støpes en mur/gjerde.

Nedenfor er litt eldre bilder,- og tidligere info:

20161021_11115120161019_114159

 

3 øverste bildene er tatt 21.10.16. Et par kar er kommet inn og monteres. Nye hallen og gamle Nyahuset til venstre er koblet sammen.  Det er stor aktivitet på området nå og mye skal på plass de kommende ukene. I desember skal det vann inn på første avdeling og i januar skal fisken inn.

20161021_111658

20160725_105757 20160725_085722

Neste  er tatt 25.7.

Nå begynner det å ligne på en hall :)


 

 

 

 

 

20160628_085439

 

 

Status for ny produksjonshall på fiskeanlegget 30.06.16. FOTO 28.6

Nå pågår montering av selve produksjonshallen. I løpet av første halvdel av juli vil alt reisverket være montert. Tak og vegger blir montert fortløpende. For å sikre adkomst for store deler som skal plasseres inne i hallen, vil en vente med å montere veggen mot sjøen.

Arbeidet med å legge rør fortsetter. Etter hvert som det er lagt nye lag med rør blir en del av massenelagret utenfor området kjørt tilbake. I arbeidet med rørlegging vil det bli brukt singel for å legge rundt rørene som skal ligge i grunnen. Inntransport av singel vil foregå med båt. Når grunnen i hallen er ferdig planert skal det monteres kar og gassbustere. Hallen skal etter planen tas i bruk 01.01.17 Det er inngått avtale med Ungdomslaget om å oppruste veien til Breidablikk og parkeringsplassen i løpet av sommeren. Det er stor aktivitet og stor trafikk til området nå. Beklager dersom det medfører ulemper for nærområdet.

Kontaktperson er Geir Rolland tlf 97 66 78 34 geir@sevareid.no

(og Gustav 97667833 når Geir har ferie)

 

 

ELDRE RAPPORTER NEDENFOR:

Status for ny produksjonshall på AS Sævareid Fiskeanlegg 19.05.16.

Sprengnings- og pelearbeidet på byggetomta er nå avsluttet. Nå finpusses steinleggingen langs sjøfronten. Kummene i betong til biofiltrene er ferdig montert. En del av massene som er lagret på bedriftens område vil bli lagt tilbake på tomta. I arbeidet med rørlegging vil det bli brukt singel for å legge rundt rørene som skal ligge i grunnen. Inntransport av singel vil foregå med båt.

De fleste fundamentene til selve stålhallen er ferdig montert. Byggingen av hallen vil starte SØ-ende. En vil først bygge halve hallen før en bygger resten. Hallen vil stå ferdig mot slutten av 2016.Det er inngått avtale med Ungdomslaget om å oppruste veien til Breidablikk og parkeringsplassen til sommeren.

Kontaktperson er Geir Rolland 97667834

JANUAR 2016. Status og plan.

Status for grunnarbeider til ny produksjonshall på AS Sævareid Fiskeanlegg 19.01.16.

I løpet av de tre første månedene av anleggsarbeidet, har vi gravd av løsmasser på tomta for å lokalisere de områdene med behov for sprengning. Sprengningsarbeidet er nå avsluttet. Mye av løsmassene som er kjørt bort, er brukt for tilrettelegging av andre tomter lokalt. Massene som er lagret på bedriftens område vil bli lagt tilbake på tomta. I tillegg vil det bli brukt singel for å legge rundt rørene som skal ligge i grunnen. Inntransport av singel vil foregå med båt.

For å sikre at den nye hallen ikke skal sige, må deler at tomten peles. Pelingen blir utført av to borerigger. Arbeidet er tidkrevende og vil i hvertfall på gå ut februar.Fundamentene til hallen støpes fast i toppene av pelene. Støpning av fundamenter i grunnen og sveising av rør som skal graves ned har begynt.

Hallen vil stå ferdig mot slutten av 2016.

Kontakt behov for prosjektet er Geir Rolland tlf 97 66 78 34.

 

OKTOBER 15-STATUS: Andre november startet grunnarbeidene for den nye produksjonshallen på AS Sævareid Fiskeanlegg.

Til nå har det blitt gjennomført bonitering(prøveboring) og prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene på byggetomta. Tomta fremstår i dag som grovplanert, men det skal legges mange rør i grunnen under karene. Dette medfører graving på tomta. Trolig vil det også være behov for en del sprengningsarbeid for å lage dype nok grøfter til rørene. Vi regner med at det vil være et begrenset masseoverskudd. Disse massene vil bli transportert bort og blant annet bli brukt til planering av boligtomt.

Hallen er beregnet å stå ferdig om akkurat 1 år, i oktober-desember 2016. Inne i hallen blir det 10 kar til fisk, og resirkulering og rensing av vannet.

Vi håper at anleggsarbeidet ikke vil forstyrre våre naboer, men det vil nok ikke være til å unngå at en merker byggeaktiviteten, og ber om forståelse for det.

Har du spørsmål, så ta kontakt med en gang.

Kontaktperson hos oss er Geir Rolland 97667834

www.sevareid.no

Sævareid Fiskeanlegg har fått tillatelse til å produsere 20 millioner smolt pr år. Vi har også lov å lage stor smolt. Kontrakter om bygging av ny avdeling er inngått og byggestart er nå i oktober, med ferdigstillelse om vel ett år.Avdelingen vil bli en stor hall, med resirkulering av vannet. Smoltproduksjonen vil øke noe, og vi vil produsere mer stor Sjøfarersmolt.

Nærmere info kommer etter hvert. Lurer du på  noe i den anledning, ta kontakt Se også linken nedenfor, til en artikkel på Ilaks

http://www.ilaks.no/oker-kapasiteten-til-ti-millioner-storsmolt/

 

Comments are closed.