Sævareid Fiskeanlegg har ansatt ny røkter 01.10.19

Sævareid Fiskeanlegg fra luften Foto Knut Revne 27.6.17

Sævareid Fiskeanlegg har ansatte ny røter 01.10.19.

 

 

 

Comments are closed.