Recent Posts by Torild Lohne

Sævareid Fiskeanlegg søker ny produksjonsleder

Nåværende produksjonsleder har fått ny stilling i annet firma og vi er derfor på søken etter ny produksjonsleder. Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en produksjonsleder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til daglig leder.

For å få flyttet oksygentanken på Sævareid Fiskeanlegg, utfører entreprenør Steffen Berge sprengningsarbeider ved fv549 i perioden 21.11.19 til 31.12.19.

Varsling skjer ved pulserende signal fra sirene i 1 minutt, etterfulgt av ett langt kontinuerlig signal etter at slaven har gått av og faren er over. Det vil være utplassert...

more

Bjørnefjorden utdanningsmesse.

Deltakelse på Bjørnafjorden utdanningsmesse ble nok en gang en suksess. Flott opplegg, og mange fine ungdommer fra Fusa, Os og Tysnes kom  innom for å få informasjon og inspirasjon om mulige yrkesvalg. Standen til Sævareid/Bolaks var populær også i år...
more

Adkomst Sævareid ved besøk. Entrance.

Etter et par år med midlertidig adkomst, er vi nå tilbake til det gamle. Kjør gjennom Sævareid Sentrum, over broen og inn på området. Parker der. Kontorer er i øverste etasje. ALL inngang til området skjer gjennom det nye bygget.Ved inngangsdøren er der info om telefonnummer. Ring helst før du går inn i bygget/området. All...
more

Recent Comments by Torild Lohne

    No comments by Torild Lohne yet.