Recent Posts by Torild Lohne

Sævareid Fiskeanlegg søker ny produksjonsleder

Nåværende produksjonsleder har fått ny stilling i annet firma og vi er derfor på søken etter ny produksjonsleder. Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en produksjonsleder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til daglig leder.

Steffen Berge er ferdig med jobben.

Entreprenør Steffen Berge  og hans medhjelpere har avsluttet sprengnings- og planeringsarbeidet ved fv 549. Anleggsmaskinene er nå i ferd med å bli transportert bort. Arbeidet har blitt utført på en svært tilfredsstillende måte. Hjertelig takk til alle sammen!

Modell av Stadion Laks på AquaNoriLaks melder at Stadion Laks får 2,37 utviklingstillatelser.   https://ilaks.no/stadion-laks-far-237-utviklingstillatelser/...
more

Adkomst Sævareid ved besøk. Entrance.

Etter et par år med midlertidig adkomst, er vi nå tilbake til det gamle. Kjør gjennom Sævareid Sentrum, over broen og inn på området. Parker der. Kontorer er i øverste etasje. ALL inngang til området skjer gjennom det nye bygget.Ved inngangsdøren er der info om telefonnummer. Ring helst før du går inn i bygget/området. All...
more

Recent Comments by Torild Lohne

    No comments by Torild Lohne yet.